הרב יוסף דייטש אומר: "אני קורא לכל תושבי ירושלים להזדרז ולהקדים את בואם לנקודות טיפות החלב, ציבור שומרי תורה ומצוות המצווים על "ונשמרת מאוד לנפשותיכם" צריכים להוות דוגמא לכלל הציבור ולהיות זריזים מקדימים

מנתונים שהעביר משרד הבריאות לעיריית ירושלים, עולה נתון מדאיג ביותר, כי ישנה ירידה חדה במספר התינוקות המגיעים לקבל חיסונים בתחנות טיפות החלב בעיר. בפניה דחופה פנה בימים האחרונים מנכ"ל עיריית ירושלים מר יוסי היימן, לממלא מקום ראש העיר הרב יוסף דייטש, בפנייתו ציין המנכ"ל, שע"פ בדיקת משרד הבריאות יחד עם שירות בריאות הציבור של עיריית ירושלים נמצא שגם באזורים מסוימים בשכונות החרדיות חלה ירידה במספר התינוקות והפעוטות המקבלים חיסונים בזמן. תופעה חמורה זו מציינים רופאי ילדים עלולה להוות סכנת חיים לילדים במהלך השנים וגם לסכן בריאותית את  בני משפחותיהם. כמו כן, ככל שתופעה זו תתרחב היא עלולה להפוך למפגע בריאותי לכלל תושבי העיר.

קרא עוד:

[postim]

לאור הנתונים שהגיעו נעשית בימים אלו עבודת מטה משותפת לעירייה ולמשרד הבריאות על ידי הצוותים המקצועיים יחד עם מ"מ ראש העיר הרב  יוסף דייטש ויחד עם סגן ראש העיר הרב שלמה ברסקה מחזיק תיק הרווחה, על הכנת תוכנית פעולה שתכליתה להניע את תושבי השכונות הנ"ל וזאת בכדי להביא את תינוקותיהם לתחנות טיפות החלב העירוניות כדי להתחסן בזמן.

מנכ"ל העירייה הקים צוות פעולה משותף לאחיות בתחנות טיפות החלב כשיחד עם העבודות הקהילתיות שיפעלו גם להגביר את המודעות בקרב הציבור ויינקטו את כל הצעדים הנדרשים לדאוג לשלומם ולבריאותם של הילדים.

הרב יוסף דייטש ממלא מקום ר"ע ירושלים אומר: "אני קורא לכל תושבי ירושלים  להזדרז ולהקדים את בואם לנקודות טיפות החלב ולקבל בזמן את החיסונים, ציבור שומרי תורה ומצוות המצווים על "ונשמרת מאוד לנפשותיכם" צריכים להוות דוגמא לכלל הציבור ולהיות זריזים מקדימים". הרב דייטש מציין,  כי בתקופה הקרובה אף יעלה קמפיין להגברת המודעות בעניין.