מזל טוב, אבל למה בלי מסכות?
היכן ואהבת לרעך כמוך? ושמרתם לנפשותכם?