אתה שקרן
אתה זורק חול בעינים
ואל תשלח את הפודל שלך לעיר שלי.