האם מותר להלשין על שכן שגונב מים? הגאון רבי דוב ליאור שליט"א רב העיר ואב"ד קרית ארבע חברון פוסק שכן ולא רואה בזה מסירה

בימים אלו מתחוללת סערה זוטא בציבור הדתי עקב פסיקתו המעניינת והמפתיעה של הגאון דרבי דוב ליאור שליט"א רב העיר ואב"ד בחברון תובב"א.

קרא עוד:

[postim]

הפסיקה התפרסמה ב'אתר ישיבה' המזוהה עם הישיבה הגבוה 'בית אל', האתר שיגר אמש לעשרות מנוייו את פסקו המפתיע של רב העיר ואב"ד חברון הגאון רבי דוב ליאור שליט"א.

כאשר הגר"ד ליאור נשאל על ידי אחד מתלמידיו: "האם צריך להלשין על שכן ששם מגנטים על שעון המים של ביתו דבר אשר מונע את דיווח הנתונים המדוייק של צריכת המים, ואו אז הוא משקה את גינתו שעות ארוכות או ממלא בריכה עם הרבה בחצר ביתו, האם מותר להלשין ולמסור אותו לרשויות אשר אוכפות את החוק או שזה נכנס בגדר מוסר ואסור להלשין.

השואל הוסיף ואומר, ניסיתי לרמוז לו שזה דבר פסול ולקוי בגניבה, הוא ענה שזה לא מעניין אותו, וזה לא מענייני, האם מותר לי למסור אותו או לא.

התשובה המפתיעה של הגר"ד ליאור לא איחרה לבוא, וכה הוא פסק, "הוא גונב את הציבור ולכן יש לדווח עליו כדי לאפרושי מאיסורא ולמנוע הפסד של הרבים". כלומר אין כאן איסור של מוסר מכיוון שזה גניבה של כלל הציבור, אז דעת הגר"ד ליאור שאין בזה מסירה ואפילו שלאחר הלשנה כזו יפתחו כנגד הגנב הליכים פלילים, בגין מעשיו אין כאן מסירה, וחובה למסור את הפרטים לרשויות האוכפות את החוק.