שאלה?
האם זה שכואב לו או שמרגיש שגונב ממנו
אי אפשר להזמינו לדין תורה
לפני שמוסר אותו לשלטונות?