אלפים רבים ישתתפו בכינוס עולם התורה במסגרת הקונוונשן הראשון של הארגון העולמי להפצת תורה "דרשו" שיתקיים בשבת הקרובה. ראש המשלחת מישראל: הגרב"ד פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז'

בתוך שלל הסערות הגודשות את ארה"ב בעצם ימים אלו, הסערה שחלפה והבחירות לנשיאות שבפתח, יהודי ארה"ב התורניים מתכוננים לשבת הקרובה – לפתיחתו של ה'קונוונשן' הראשון וההיסטורי בארה"ב, ולכנס הגדול הצפוי להתקיים במוצ"ש – "כינוס עולם התורה" של הארגון העולמי להפצת תורה "דרשו" בארה"ב.

קרא עוד:

[postim]

הארגון שהטמיע את חותמו בהפצת תורה בארץ ישראל ובכל רחבי העולם יקיים את הכנס הגדול במוצאי שבת הבאה לאחר הקונוונשן– ועידת 'דרשו', שיתקיים בשבת, באולם רחב ידיים בניו יורק, שם יתאספו כאמור אלפים רבים מקרב יהודיה התורניים של ארה"ב, רבנים וראשי ישיבות, אברכים ויהודים שעמלים לפרנסתם המקפידים על סדרי "דרשו" בדף היומי, בהלכה ובמגוון המסלולים התורניים שהטמיע הארגון בעולם.

הקונוונשן נועד לציין את הישגיהם של אלפי המשתתפים בתוכניות השינון והחזרה של ׳דרשו׳ ללימוד התורה ולחזק אותם בהמשך השמירה על מסלולי הלימוד השונים. בקרב הציבור התורני בארה"ב שוררת התרגשות רבה, כאשר התחושה בקרב קהילות תורניות רבות בארה"ב, זהה לחלוטין בכך כי מדובר באבן דרך בהתפתחותה האדירה של ׳דרשו׳ ברחבי ארה"ב כולה.

אברכים ובני תורה המשתתפים בהיערכות ובתכנון הקונוונשן אומרים כי 'לכולם ברור כי יהיה מעמד קידוש ד' וכבוד התורה שלא נראה כדוגמתו באמריקה, כאשר לומדי התורה, בכירי ונבחרי עולם התורה – נבחני 'דרשו' יתכנסו לראשונה יחדיו בכינוס עולם התורה ההיסטורי באבני ובציוני הדרך של יהדות ארה"ב".

ה'קונוונשן' של "דרשו" יחל כבר בערב שב"ק פרשת "חיי שרה" כאשר מאות מקרב הנבחנים ויהודי ארה"ב יתארחו במלון בניו יורק לשבת מרוממת וגדושה בחיזוק והתעוררות, כאשר יכבדו בנוכחותם גדולי ישראל מכל העדות והחוגים בארה״ב. רגע השיא של כינוס "עולם התורה" יתקיים כאמור במוצאי השבת כאשר קהל אלפים ישתתפו בכינוס האדיר לכבודה של תורה.

אל ה'קונוונשן' תגיע גם משלחת רבנים מיוחדת מישראל אשר בראשה יעמוד הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז', אשר ניאות להזמנת ההנהלה העולמית של ׳דרשו׳, להיות אורח הכבוד של ה'קונוונשן'. במהלך השבת ישא הגרב"ד שיעורים ושיחות חיזוק אשר יעלו על נס גם את ההוקרה על הישגים הגדולים של נבחני ׳דרשו׳ בארה"ב, שמתוכם מאות מסיימי ש"ס במחזור הלימוד האחרון, משתתפי ׳קניין הלכה׳ ו׳הדף היומי בהלכה׳ מרחבי אמריקה כולה. יחד עימו ישבתו בשבת המיוחדת בניו יורק ראשי ישיבות, דיינים ורבנים מכל קצות הקשת התורנית של ארה"ב.

שיאה של הועידה יהיה כאמור בעת המלווה מלכה המיוחדת שתיערך באולם המרכזי ובחצר המלון במוצאי שבת. היערכות לוגיסטית מיוחדת תאפשר קליטת אלפי משתתפים במלווה מלכה שאליה אמורים להגיע באוטובוסים מיוחדים שמעמיד 'דרשו' מכל רחבי ניו יורק ושכנותיה החל מצאת השבת.

במרכז כינוס עולם התורה במלווה מלכה, יעמדו שלושת סיומי ׳דרשו׳ אשר יתקיימו ברוב עם, סיום הש"ס של נבחני דרשו מרחבי היבשת האמריקאית, סיום חלק ד' מהמשנה ברורה ותחילת לימוד חלק ה' במסגרת תכנית ׳הדף היומי בהלכה׳ וסיום תכנית ׳קנין הלכה׳ למשתתפים מרחבי היבשת.

את המשא המרכזי ישא הגרב״ד פוברסקי שליט״א כאשר מעבר לכך עמלו מארגני "דרשו" על תוכנית גדושה של דברי חיזוק מפי גדולי ארה"ב צפויה למשתתפיה מעמד הגדול במוצאי שבת כאשר שמחה של מצווה תהיה על ידי תזמורת גדולה בניצוחו של ר' ראובן בנט הי"ו ובעל המנגן ר' שלוימי דסקל הי"ו.

"קיומו של הקונוונשן של "דרשו" יהיה ללא ספק אירוע מרכזי ונקודת ציון דרמטית בקרב התנועה העולמית של ׳דרשו׳ בכל רחבי תבל" כך אומרים יהודיה התורניים של ניו יורק, "מדובר בכינוס שכולו הוקרה והערכה ללומדי התורה,לכבד ולייקר את לומדי התורה ואת העמלים והיגעים בה במסגרת תכניות הלימוד המקיפות של ׳דרשו׳ שתכליתן היא האחדות בין כלל לומדי התורה בעולם ולמען המטרה הנעלה של חיזוק הלימוד, הוספת שעות של תורה, שינון וחזרה, עמקות בלימוד ההלכה, ושאר מגוון תכניות "דרשו" הפועלות בכל רחבי העולם.