צריך להוריד את סיטיפס מהפסים!!!! ערערו את שלוותם של הירושלמים ואת עצביהם!