גאב"ד קארלסבורג ממקום מושבו במירון: רק תורה – רק זה יעזור לקורונה

בשב"ק האחרון שהה הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים וראש רשת הכוללים "אמרי בינה" בארה"ק ובנו של מרן הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל חבר הבד"צ, באתרא קדישא מירון, עם מקורביו ובני משפחתו • בין הדברים שוחחו הרבנים על הווירוס שמשתולל בעולם. גאב"ד קארלסבורג אמר: חש בראשו יעסוק בתורה. רק תורה יעזור להינצל מהקורונה.

בערשב"ק הגיע הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים שליט"א לביקור אצל כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א השוהה במירון. במהלך השיחה שחחו הרבנים שליט"א בדברי הלכה ואגדה, בין הדברים סיפר גאב"ד קארלסבורג אודות השנים שלמד בתור בחור אצל רבו הגה"ק המהרי"ץ דושינסקיא זי"ע, וכן שוחחו על זקנו של גאב"ד חוג חתם סופר שליט"א הגה"צ רבי ישכר דב גולדשטיין זי"ע על חיבורו של ספרו "הגהות והערות" על מרן החתם סופר זי"ע, וכן על על ספרו שו"ת "אמרי בינה" מאביו מרן בעל "אמרי בינה" זצוק"ל חבר הבד"צ .

בין הדברים שוחחו הרבנים על הווירוס שמשתולל בעולם, שאל הגאב"ד הרב פרענקל שליט"א את גאב"ד קארלסבורג, מה עונים לאברכים שמפחדים לבוא לכולל בגלל הוירוס, ענה גאב"ד קארלסבורג: חש בראשו יעסוק בתורה! נאר תורה! נאר תורה! יעזור להינצל מהקורונה! ונפרדו לשלום ובירכו לחיים ומזל טוב.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו