שביבי יוכיח קודם עם המח מה הועיל הסגר הראשון, סגר רק מגביר את ההדבקה בתוך הסגר, ואלה שלא נדבקו נדבקים אחר כך כשיוצאים מהסגר