איזה יופי,איזה פאר, אשריכם,אשריכם, תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם"

אני מודה להשם על שזיכה את בעלי החשוב לעסוק במלאכת קודש, ולהשריש לצעירי צאן ק אהבת תורה ויראת שמים