זה היה בתקופה האחרונה?! למה אף אחד שם בלי מסיכה?! מילא הילדים, אבל המבוגרים!! ונשמרתם!!!