מרגש מאד. אני אמנם חסיד של רבי אחר ואני שלם עם זה, אבל לראות כזה מכתב מהאדמו"ר מגור שליט"א זה מרגש. ממש נדיר ומיוחד.
נדמה שהוא ממש נמצא ומרגיש את החסידים שלו. השכן שלי דלת על ידי, ר' י.מ. ל. תמיד מספר לי על ההרגשה הזו של חסידי גור. כעת כשקראתי את המכתב התחלתי להבין קצת. אשרינו שזכה דורנו לצדיק כזה. שנה טובה לו ולכל עם ישראל.