גם ככה אנחנו עובדים כמו הית חולים שדה
והצוות הרפואי מתמחה כבר בקורונה