נורא ואיום קובעי החלטות מבולבלים ומבוהלים ומשגעים את הציבור שמימלא איבד אימון מזמן ובצדק. די נמאסתם!