דברי טעם!
האם מישהו מתכוין להעלות את סוגיית הבחורים היקרים שנמצאים בישיבות הקדושות כיצד יצאו באם יהדקו את הסגר לאחר יום הכיפורים?