כבר יצא לטוב שמו של הספר הנפלא מזהב ומפז על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בכל קצוות עולם, מספריו של הרב פנחס זביחי שליט"א, אשרינו שזכינו לצדיק אמת בדורנו!!!