כרגיל החליטו לא להחליט. ומשגעים את את הציבור בשליפה מהמותן עד מתי?