א. איפה הקפסולה הקדושה?
ב. מתי התחילו הליטאים בזהירות יתירה במנהגים הקדושים?