אמלאא ה' ישמור עלינו זה יגמר רק מתי שביבי יגיד שד' הביא את זה