תביאו גם כתבות הסרטות של ישיבת "תורת חיים" במוסקבה ישיבת "אוהלי יעקב" במוסקבה, בית הכנסת הגדול במוסקבה, רבה של מוסקבה הג"ר פנחס גולשמיד, רבה של רוסיה הרב הישיש רבי אברהם שייביץ, ועוד ועוד ק"ק במוסקבה וברוסיה כולה, ק"ק ורוניז' ק"ק איליינקא …