בחינת 'וכל העם רואים את הקולות' אני הייתי רוצה גם לשמוע…