אין ריחוק
אין מסיכות
מי יתן הדין בפני יתומים ואלמנות ח"ו !!