אשרי מי שזכה לראות את הגר"ח שוקל כל מילה ומודד כל תג.
אשרי העם שככה לו!