בסך הכל ביטלו את הפניה המסוכנת שמאלה לרמת בית שמש. למה עושים מזה כזה ענין?