זה הקפות של מנחה שנמשכו ללילה לא היה הקפות שניות בגלל המשטרה