וכמובן יש להודות להרב גוטרמן שמנהל את כל הארגון בצודה מופלאה ללא לאות יום ולילה שכויח!!!