לייזר מנגן אצלינו כל שנה והשנה הוא לא ניגן כבר מתרפקים לשומעו