תמיד רבינו הרב של רוסיה רבי גולדשמיד לוקח אחריות . ישר כח!!!