צילום: יהודה פרקוביץ

ברוך דיין האמת: לאחר שחלה בנגיף הקורונה – הגה"צ רבי יעקב יצחק מושקוביץ זצ"ל

המנוח הגה"צ רבי יעקב יצחק מושקוביץ זצ''ל שימש במשך שנים כחבר בוועד החינוך של חסידות סאטמאר בישראל. כל ימיו היה שוקד על התורה ועל העבודה באופן מעורר השראה. לפני יום הכיפורים נדבק המנוח בנגיף הקורונה ומאז מצבו הידרדר

ברוך דיין האמת: מארצות הברית מגיעה הבוקר הידיעה המרה והקשה על פטירתו של הגאון הצדיק רבי יעקב יצחק מושקוביץ זצ"ל אשר שימש כאב"ד בוקשעוויץ בבני ברק זאת לאחר שחלה בנגיף הקורונה והוא בשנת השבעים לחייו.

בהיותו אדם משכמו ומעלה, נבחר הגה"צ רבי יעקב יצחק מושקוביץ זצ"ל לשמש כחבר בוועד החינוך של מוסדות סאטמאר בארה"ק תחת הנהגתו של כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

ימים בודדים קודם יום הכיפורים המריא המנוח הגה"צ רבי יעקב יצחק מושקוביץ זצ"ל לארצות הברית שם הוא נדבק בנגיף הקורונה מצבו הידרדר והוא אושפז בבית החולים המקומי. רבים העתירו לרפואתו אך נגזרה הגזירה והבוקר השיב הוא את נשמתו הטהורה ליוצרה למגינת לב.

הגה"צ זצ"ל נולד לאביו הרה"ח המופלא ר' ישראל אלתר זצ"ל שהיה מקורב ביותר להרה"ק ר' ישעיה מקערעסטיר זיע"א ואף קיבל ממנו סכין שהשתמש בו לחלות של שב"ק. בדבקות זו המשיך הגה"צ זצ"ל כאשר רבות היה עולה לפקוד את הציון הק' בקרעסטיר, ואף זכה לראות שם ישועות גלויות.

בצעירותו זכה לחסות בצל הקודש של הרה"ק ר' יואל מסאטמאר זצ"ל בארה"ב. ומאז דבק במשנתו עד סוף ימיו כתלמיד מובהק. ותמיד סיפר ודיבר אודותיו בהערצה של ממש. אימו הייתה בת הגה"ק ר' יחיאל מיכל שלאגער זצוק"ל אבד"ק בוקשעוויץ, אשר לדמותו שח וערג כל הימים.

בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י דודו האדמו"ר הרה"ק מסטראפקוב זצוק"ל לאחר שבחנו על חלקים נכבדים משו"ע או"ח ויו"ד. כשחותנו מחבבו חיבה רבה עד למאוד שהתבטאה בביטויים ומכתבים ששלח אליו אם בתקופת האירוסין ואם לאחר חתונתו.

כמה שנים לאחר נישואיו הלך כאמור במסירות נפש לגור בארץ לא זרועה בקרית באבוב טרם היותה קריה נאמנה לה' ולתורתו. כאשר ממלא הוא את רצון רבו הק' להקים ישיבה על קברו של אביו זיע"א, כאשר הרה"ק מבאבוב מכיר לו טובה על כך בקרבה יתירה ומופלגת שזכה לה כל הימים.

לאחר פטירת רבו עבר להתגורר בב"ב ודבק בהרה"ק ר' שמעון נתן נטע מלעלוב זצוק"ל ולהבלחט"א כ"ק אדמו"ר מוהר"ד מלעלוב-ארה"ב, ולא סר מהם ימין ושמאל בכל הליכותיו. המנוח היה דוגמא חיה לדבקות וביטול מוחלט לצדיקים, ובמשך כל שנותיו התנהג בעבודתו בחיות כנער צעיר עד שבערוב ימיו דבק בתורת הרה"ק מברסלב. המנוח השפיע על צורבים רבים מקרב ההולכים באור צדיקים אלו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *