משגיח שאינו הולך עם מסיכה נפסל מעבודתו, אחרי שאינו ירא שמים מרבים ואינו מדקדק על קלה כבחמורה