סיקור לרגל ההילולא: הרבי מליובאוויטש שלח את השליח ללוות את הרב עובדיה יוסף

הרב שבתי ויינטראוב יו"ר מכון באהלי צדיקים בכתבה מרתקת רויית גילויים ומסמכים על מסכת הקשרים בין הגר"ע יוסף זצוק"ל לכ"ק האדמו"ר ליובאוויטש זצוק"ל

 • ניתוח לב פתוח: אם לילד חרדי בן 10 מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

 • שר התורה בהוראה מיוחדת לפורים: "וכך ראוי לכל אחד לנהוג"

  תוכן מקודם

 • הריני ממנה לשליח את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להעביר עבורי את המתנות לאביונים

  תוכן מקודם

 • וצומו עלי: יהודי איראן בשליחות גורלית למען עם ישראל

  תוכן מקודם

"מדוע ביקש הרב עובדיה יוסף מהגרז"נ גולדברג לבקש עבורו ברכה מהרבי ליובאוויטש* למי הורה הרבי להעביר לרב עובדיה את ספרי הצמח צדק? מדוע הכריע הרב עובדיה נגד נסיעת אוניות ישראליות בשבת? הסיפור המרטיט שסיפר מרן הרב עובדיה בשלושים לבנו הגר"י יוסף על "הגאון ליובאוויטש" ומה כתב בכתב ידו על לימוד הרמב"ם בכל יום? וההגהות של האדמו"ר מליובאוויטש על ספרי הרב עובדיה יוסף. מוגש לכבוד יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל • הרב שבתי ויינטראוב יו"ר מכון באהלי צדיקים בכתבה מרתקת רויית גילויים ומסמכים על מסכת הקשרים בין הגר"ע יוסף לכ"ק האדמו"ר ליובאוויטש


השליח שהתבקש ללוות את הרב עובדיה במסעותיו באירופה
מספר הגאון הרב שלום דב וולפא: "סיפור מעניין על דאגתו של הרבי ל"כבוד התורה" ובאופן של "מתן בסתר", נודע לי בהשגחה עליונה, בעת ביקורי בלונדון לפני שנים רבות.
התארחתי אז בביתו של השליח הנודע מי שכונה בחב"ד השליח הנודד הרב אברהם יצחק הכהן גליק ז"ל. הוא הראה לי מכתב מקורי מהרבי, שקיבל שנים רבות לפני שהגאון הרב עובדיה יוסף נתמנה לרב ראשי. הרבי כותב לו שהיות שביום פלוני יגיע הגאון הרב עובדיה יוסף ללונדון, ומשם ימשיך בנסיעה לכמה ממדינות אירופה, על כן מבקש הרבי מהרב גליק לקבלו בנמל התעופה, ולשמש אותו במהלך כל נסיעתו במדינות השונות עד שיחזור חזרה לארץ ישראל. וכן היה אחר כך במשך כמה פעמים כשהרב יוסף נסע לאירופה כדיין, או כרב ראשי של תל אביב, היה הרב גליק מגיע בשליחות הקודש של הרבי להתלוות אליו ולשמשו, וזאת מבלי לספר מי שלח אותו למטרה זו.
ממשיך לספר הגאון הרב וולפא בהקשר לכך "באחת משיחותי עם הגאון רבי עובדיה יוסף, שאלתי אותו אם הוא אכן מכיר את הרב גליק מלונדון, וענה לי: "כן בודאי, הוא היה בא אלי מפעם לפעם לקבל אותי בהגיעי ללונדון, ולקח אותי ממקום למקום". שאלתי את הרב מה היה הקשר של הרב גליק עמו ומהיכן הכיר אותו, השיב לי הרב עובדיה יוסף שהוא באמת לא יודע למה בא ומי שלחו, ומי הודיע לו על בואו. ואז חשפתי בפניו את מה שהתגלה לי אודות ההוראה החשאית של הרבי ללוות את הרב עובדיה במסעותיו והרב עובדיה התפעל מאד מדאגתו של הרבי אליו בלא שאיש ידע מכך, ואילולי נחשפתי לכך במקרה איש לא היה יודע זאת לעולם כולל הרב עובדיה יוסף בכבודו ובעצמו.

מרן הרב עובדיה זצ"ל והגאון הרב שלום דב וולפא שליט"א בסיור במוסדות חב"ד בקרית גת

"להעביר לרב עובדיה את שו"ת צמח צדק"

באגרת מכ"ג ניסן תשט"ז כותב הרבי: "תשואות חן על טרחתו בשילוח ספרי הרב עובדיה שיחי'". כמו כן מורה הרבי במכתבו להעביר אל הגאון רבי עובדיה יוסף את ספרי שו"ת הצמח צדק, כי ספרים מעין אלו "צריך שיגיעו בפרט לאלו שמורים הלכה בפועל והשפעה להם בסביבה".
הרבי הורה להדפיס את השיחה עם המקור לשו"ת יחוה דעת
באחת משיחותיו של הרבי ב"ליקוטי שיחות", בבירור ההלכה אם טלית קטן צריך להיות תחת הבגדים או מעליהם, מציין לעיין בשו"ת "יחוה דעת" להגר"ע שי' יוסף ח"ב ס"א". מספרים, שמשום מה נשמט בטעות בעת הדפסת השיחה הציון לספר זה, והרבי הקפיד על כך והורה להדפיס השיחה מחדש.
מכריע כדעת האדמו"ר ליובאוויטש לגבי אוניות ישראליות
בספרו "יחוה דעת" ח"ו סימן ט"ז דן רבי עובדיה יוסף זצ"ל בענין נסיעת אניות ישראליות בשבת, וכתב שם: "וכבר האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א פירסם חוות דעת אצל רבני ארץ הקודש.. ודחה בשתי ידים בראיות נכוחות טענת האומרים.. והביא בשם חותנו הגאון הצדיק ז"ל..".

אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו


לקראת יום הולדת השבעים של הרבי שלח הגאון רבי עובדיה יוסף מכתב נרגש לרבי ובו ברכו לרגל יום ההולדת

בעזה"י. ו' ניסן תשל"ב. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

אל כבוד ידיד עליון וידיד נפשנו הרב הגאון הצדיק בנן של קדושים, אראלים ותרשישים. פאר הדור והדרו, עמוד הימני, פטיש החזק מזכה הרבים עמו עוז ותושיה ונהורא עמיה שרי כקש"ת כמהר"ר מנחם מענדל שניאורסון שליט"א, האדמו"ר מליובאוויטש,

יאריך ה' ימיו ושנותיו עד ביאת גואל צדק אמן.

שמח לבי ויגל כבודי בשמעי כי הדרת גאונו הגיע לשיבה לאורך ימים טובים. ותאזרני שמחה. והנני מתכבד לברכו מקרב לב שעוד יזכה לאריכות ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים, ולהמשיך בפעליו הכבירים והנשגבים. ויקויים בו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים.

אשרי חלקו ומה נעים גורלו שזכה להיות ממצדיקי הרבים בדור יתום זה, אבל אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו, ועליו יומלץ: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

השי"ת יתן לו כח וחיל בריאות איתנה ונהורא מעליא חיים טובים ארוכים ומתוקנים, ועיני קדש תחזינה בביאת גואל צדק הן משיח לישראל, יגל יעקב ישמח ישראל אמן ואמן.

בברכת חג כשר ושמח וכל טוב.

וביקרא דאורייתא, הדורש שלום גאונו ותורתו כל הימים.

עובדיה יוסף


ההוראה מהרבי שהצילה נערה
במהלך שיעור מיוחד שמסר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל לע"נ בנו הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל לקראת השלושים לפטירתו בערב ראש חודש סיון תשע"ג, סיפר הרב עובדיה זצ"ל מעשה מדהים עם בנו ותשובה של "הגאון ליובאוויטש" שהצילה נערה.
הרב עובדיה סיפר על נערה בוגרת שלמדה במוסד לא-דתי ובנו הרב יעקב יוסף ניסה לדאוג לה שתעבור לסמינר דתי

וכך סיפר הרב עובדיה (תמליל מתוך הוידאו) "הלך הרב יעקב לסמינר אחד שיקבלו את הילדה, ואמרו לו שהיא תקלקל את כל הכיתה. בסמינר השני אמרו אותו דבר. הרב יעקב לא אמר נואש והלך לבית-ספר של חב"ד וביקש לקבל את הנערה. המנהל אמר שהיא תקלקל את הילדים. כולם באותו טענה. אמר לו בני הרב יעקב תשמע, תדחוף אותה, זה דיני נפשות! אם היא לא תכנס, מה ייצא ממנה? אני מבקש ממך בקשה: "תשלח פקס לגאון מליובאוויטש. מה שיאמר לך, תעשה"

"אמר טוב, שלח פקס. זה הרב של חב"ד, הרב שלהם. אחרי שלושה ימים, בא ושאל מה נשמע? המנהל אמר שלא שמע תגובה. למחרת חזר ושאל מה נשמע? המנהל אמר שהרבי השיב לקבל את הנערה מיד."

הרב עובדיה סיפר שאביה של הנערה, שהיה בחדר עם המנהל, יחד עם בנו הרב יעקב זצ"ל, הציע להביא מחר את הבת שלו. בנו, הרב יעקב, אמר "תביא אותה עכשיו, הרבי מחב"ד אמר מיד.."

הרב עובדיה זצ"ל המשיך וסיפר: "באותו רגע לקח הרב יעקב מונית, הוציא אותה מבית-הספר החילוני והושיבו אותה עם כל התלמידות. היא עלתה בלימוד התורה, התחתנה עם אברך, והביא 11 ילדים. כולם אברכים, כולם לומדי תורה.."
ראש גולת אריאל
בספר, שיצא-לאור בשנת תשמ"ט על-ידי 'צעירי-אגודת-חב"ד' מתפרסם פלפול מאת הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בהקדמה לפלפול, לספר כבוד חכמים עטרת פ"ז כתב הגר"ע יוסף: "תשובה זו מוקדשת לספר 'כבוד מלכים' לכבודו של פאר הדור והדרו, ראש גולת אריאל, הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, להגיעו בע"ה לשנת הפ"ז. זכות מעשיו הכבירים להפצת התורה ואמונה טהורה בכל קצוי תבל תעמוד לו, לאורך ימים ושנות חיים בבריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת הגואל בב"א."

הרב עובדיה זצ"ל בהתוועדות י"ט כסלו בשכ' קטמון

לימוד הרמב"ם בכלל כל השונה הלכות בכל יום

בשנת תשמ"ה, שנה לאחר שיצא הרבי בתקנתו הקדושה ללימוד הרמב"ם היומי, תקנה שהתפשטה והתקבלה בכל תפוצות ישראל, הגיב הגאון רבי עובדיה יוסף בכתב ידו אודות לימוד הרמב"ם היומי וכך כתב "מה חידוש יש בזה שלומדים הרמב"ם. הלא זהו בכלל מה שכתוב כל השונה הלכות בכל יום".

הרב עובדיה שלוח לאדמו"ר ליובאוויטש את ספריו
בשנת תשט"ז עסק מרן הגר"ע יוסף בהוצאת ספרו 'יביע אומר' ח"ב, היה זה זמן קצר לאחר שהוציא את הספר "חזון עובדיה" על פסח ואת "יביע אומר" חלק א'. בעיר ירושלים התגורר נצר למשפחת בעל התניא ששימש בתפקיד ראש מוסדות חב"ד בירושלים, הלוא הוא הגאון רבי עזריאל זעליג סלונים זצ"ל. הרב סלונים יצר קשר מיוחד עם הדיין הצעיר ששמו הלך לפניו.

רבי עזריאל זעליג סלונים היה חסיד נלהב של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, ומרן הגר"ע יוסף ביקש ממנו לשלוח את ספריו לרבי מליובאוויטש. הגר"ע צירף אליהם את המכתב הבא:


ב"ה יום ה' ג' בניסן תשט"ז,
כבוד האדמו"ר הקדוש מליובאוויטש שליט"א.
אחר דרישת שלום כבוד קדושתו!
הנני שולח אליו את ספרי, חזון עובדיה על סדר ליל פסח, ושו"ת יביע אומר ב' חלקים, על ד' חלקי השולחן ערוך, ואשמח מאד אם כבוד קדושתו יכתוב לי הערות והארות בדברי תורה וחוות דעתו הקדושה על הספרים.

את הספרים שלחתי על ידי הרה"ג רבי עזריאל זליג סלונים שליט"א מנהל כולל חב"ד בירושלים. ומטובו קבל עליו לטפל במשלוח הספרים. תודה לה' יתברך יש אצלי עוד בכתובים בכפל כפלים לתושיה ממה שנדפס כבר, ומקוה שבעזרת ה' יתברך אוכל לשלם את החובות שעלי מהספרים שנדפסו, ושוב אוכל בעזרת ה' להמשיך בהדפסת עוד ספרים כיוצא בזה, להגדיל תורה ולהאדירה, כי הם חיינו ואורך ימינו. והנני בזה דורש שלום כבוד קדושתו, בברכת חג כשר ושמח
בכל הכבוד והיקר
עובדיה יוסף ס"ט


בוצינא קדישא פאר הדור
באחד הספרים ששלח למרן האדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש צירף מרן הגר"ע יוסף הקדשה מיוחדת, שנחשפת כאן בפרסום ראשון:
"כבוד ידידנו הדגול איש חי רב פעלים לתורה ולתעודה, הגאון הגדול המפורסם בוצינא קדישא פאר הדור, כ"ק האדמו"ר ר' מנחם מנדל שניאורסון שליט"א. מוגש בהוקרה והערצה רבה ונאמנה, וביקרא דאורייתא, מאת המחבר עובדיה יוסף".
"בהערצה רבה".

הערות של האדמו"ר מליובאוויטש על ספרי הרב עובדיה


ב"ה. כז' ניסן תשט"ז, ברוקלין,
הרה"ג אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מוה' עובדי' שליט"א.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו ואח"כ גם הספרים, ונעם לי לקרות במכתבו של ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים מוהרע"ז סלונים שליט"א, שקיבל כת"ר ספרי חסידות תמורתם.
"ובודאי יקבע בהם שיעור לימוד ככל הדרוש, ובפרט בדורותנו אלה אשר הודיע האריז"ל שמצוה לגלות זאת החכמה (ראה אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כו' עמוד קמ"ב ע"ב) והוא במכש"כ וק"ו מדין תורתנו (מרדכי, הובא להלכה בשו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף כ') בספרים המופקדים ועאכו"כ שהם שלו.
כדרכי במילי דחביבותא כגון דא, באתי באיזה הערות בשולי הגליון בעברי בין הדפים בחפזה מתאים לרשיון הזמן וכמרז"ל עה"כ ואת והב בסופה.
בברכה
מנחם מענדל שניאורסאהן


"להעביר לצדיק המפורסם פאר הדור שיעתיר עבור כלתי"
בימים אלו, אחרי הסתלקות הדיין הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, נחשף מכתב בו מבקש הגר"ע יוסף את ברכתו של הרבי מליובאוויטש. הרב עובדיה ביקש מהרב גולדברג להשתמש בקשרים שיש לו בחסידות חב"ד, על מנת לקבל ברכת רפואה שלמה עבור כלתו, המאושפזת בבית הרפואה.
הבקשה, בסוף מכתב הלכתי, וכך כותב הגר"ע: "ידידנו הגאון רבי ישראל גורסמן שליט"א אמר לי שיש לכת"ר שליט"א קשר עם חסידי חב"ד בניו יורק, ויש לו את האפשרות להעביר למזכירות של החסידות שם במהירות האפשרית מכתב לצדיק המפורסם פאר הדור והדרו. כקש"ת כמהר"ר מנחם מענדל שניאורסון שליט"א האדמו"ר מליובאוויטש שיעתיר עבור כלתי, אשת בני הרה"ג ר' יעקב שליט"א, שכעת נמצאת בבית חולים וזקוקה לרחמים שמים, ושיקויים בה בטרם תחיל ילדה בנים של קיימא לעבודת ולחיים טובים ולשלום. שמה לרפואה נצחיה בת רחל תחיה".
נכדו של מרן ובנו של הרב יעקב יוסף, יוני יוסף הסביר את הרקע למכתב: "אמא במשך 7 שנים הפילה שלושה עוברים בחודש התשיעי. כשאמא נפקדה שוב סבא ביקש מהרב זלמן נחמיה להפעיל את קשריו ולקבל ברכה מהרבי מליובאוויטש – ברכה שהתקיימה עם לידתי בשעה טובה ומוצלחת".מתוך הספר 'בסוד שיח' הקשרים של הרבי מליובאוויטש עם מאות מגדולי ישראל בהוצאת 'מכון באהלי צדיקים'


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן