הכל דיבורים
מול הקמפיין היפה של יוסי כהן שום דבר לא יעזור.