רואים לאורך התקופה.שהראשלצ רבי יצחק מקפיד לא ללבוש מסיכה במיוחד בשעת התפילה.כמו שפסק זקן הפוסקים הגרמ שטרנבוך