שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו, כל לרבות הבאים עם מסיכה