אשריכם ר מרדכי שניידר מחזק ומקיים השכונה תחזקנה ידיכם ויה"ר שתמשיכו בפעולתכם הנרחבה להגדיל תורה ולהאדירה