היה חתנו של הגאון הגדול ר מרדכי יעקב ברייש זצוק״ל בעל החלקת יעקב אב״ד ציריך שוויץ