הגאון הרב שלמה רביבו שליטא מכיר אותו משחק נעוריו עוד הוא היה אחד מגדולי הדור