Nati Shohat/Flash90

מניין הקורבנות מקורונה עלה ל-2,523 • 674 חולים חדשים נוספו אתמול

מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל עומד על 314,367. היום נוספו 138 חולים חדשים. עלייה של 12 נפטרים מאז יום שישי בבוקר. עד כה החלימו 301,158, מניין החולים בפועל עומד על 10,684. אתמול נערכו 32,615 בדיקות - 2.1% תוצאות חיוביות. עד לשעה זו היום בוצעו 5,824 בדיקות - 2.5% חיוביות

משרד הבריאות מעדכן הערב (מוצאי שבת) כי נכון לשעה 15:42 עומד מניין הנדבקים מנגיף הקורונה בישראל על 314,367, עלייה של 666 חולים מאז העדכון אתמול בשעה 10:26. על פי משרד הבריאות, היום (מחצות הלילה) נוספו 138 חולים חדשים, אתמול אובחנו 674 חולים חדשים. מניין הקורבנות מהנגיף עומד על 2,523, עלייה של 12 נפטרים מאז יום שישי בבוקר.

419 מהחולים מאושפזים במצב קשה, בהם 182 מחוברים למכונות הנשמה. עוד 110 חולים במצב בינוני. עד כה החלימו והשתחררו 301,158 חולים. מניין החולים בפועל עומד על 10,684 בניכוי הנפטרים ל"ע והמחלימים ב"ה. בבתי החולים מאושפזים 699 חולים. אתמול נערכו 32,615 בדיקות (2.1% תוצאות חיוביות), עד לשעה זו היום בוצעו 5,824 בדיקות (2.5% חיוביות).

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו