מוזר. למה אי אפשר להוריד את זה למחשב? הם שינו את זה ככה?