שומר על החסידות, שהקורונה לא תהרוגס לנו ח"ו את האש קודש של הרבי ר' אברהם אלימלך הי"ד