חסידי לעלוב התכנסו אתמול בבני ברק נגד פגעי האינטרנט והטכנולוגיה • האדמו"ר פירסם מכתב בו הודיע כי הקים ועדת רבנים וכולם מחוייבים להישמע להוראותיהם • המכתב

אם חשבתם שהמלחמה אותה מנהלים גדולי ישראל בדורנו נגד פגעי האינטרנט והטכנולוגיה הסתיימה או כבר חלפה לה, אז לא, גדולי ישראל שבים ומעוררים חדשים לבקרים נגד התופעה שפרצה אל תוך המחנה, ופשטה כאש בשדה קוצים באלפי בתי אב שנחרבו עד היסוד, וירדו שאול תחתית, חלקם הגדול אף פרקו עול תורה ומצוות, ל"ע רח"ל.

קרא עוד:

[postim]

כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א פירסם מכתב בעש"ק האחרון (חיי שרה) בו יצא חנונים בשורות ארוכות אל קהל חסידיו, לחוס ולרחם עליהם ועל זרעם וירחקו מהטכנולוגיה המסוכנת.

את המכתב פותח האדמו"ר בזה"ל: "הנה יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומלחמת היצר וחיילותיו מתחדשות ומתגברות מיום ליום בתגבורת חדש בצורות ואופנים שונים לא ראי זה כראי זה, ומה גם תחבולות היצר ונסיונותיו המתחדשות בדורנו אנו, בכלים מכלים שונים וניסיונות גדולות אשר לא שערום אבותינו הנוגעים לנקודת היהדות. וידוע אמרם ז"ל על דור שבן דוד בא בעקבתא דמשיחא.

ובאו מים עד נפש מנסיון דור אחרון אשר הגדיל והכביד, עד שחרדה אחזתנו מתחבולותיו היום לרופף עמודי עולם להחדיר כלי מלחמתו ותכסיסיו גם בקרב בתי ישראל היראים ושלמים שהיו בתי ערי חומה בצורה עד הנה כנגדו.

אי לכך זרזנו והמרצנו להקים ועדת רבנים מקרב מו"ץ דקהילתינו שליט"א ואסמוך ידי עליהם לברר וללבן בדרישה וחקירה כדי לעמוד על הדרך הטובה והישרה והמועילה לכל אחד ואחד בכללות ובפרטיות, ויהי נועם ה' עלינו לשמור טוהר מחננו.

ואת אחי אנוכי מבקש לקבל עליהם ועל כל ב"ב לשמור לעשות ולקיים את כל אשר יורו הרבנים שליט"א כדי שלא ליתן למשחית להתקרב ולבוא הביתה, והשומעים לדבריהם יונעם, ויזכו לראות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ויצליחו בכל מעשי ידיהם.

בסיום המכתב קרא האדמו"ר לקהל חסידיו לבוא ולהשתתף בכנס הסברה והתעוררות בנושא זה, שנערך אמש (מוצ"ש) בהיכל בית המדרש דחסידי לעלוב ברח' השומר 20 בני ברק, במהלך הכנס נשאו דברים רבני הקהילה והמשתתפים בה מילאו טופס מיוחד בהם הם מפרטים המכשירים שנמצאים ברשותם ולצורך מה הם מחזיקים בהם, ועדת המו"צים שמינה האדמו"ר תעבור על הנתונים ותקבע למי לאשר ולמי לשלול.

המכתב:

מכתב האדמו''ר מלעלוב