הופיע: 'מאור עינים המבואר' – מאמרי שבת קודש

התרגשות רבה בקרב ציבור שוחרי תורת החסידות, עם הופעת הספר הקדוש "ילקוט מאמרי מאור עינים המבואר" על ענייני שבת קודש, המקבץ בתוכו את כל מאמרי שבת קודש מתוך הספר הקדוש "מאור עינים" להרב הקדוש רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע, עם ביאור צח ובהיר, המפשט ומבאר את המאמרים והרעיונות עמוקים, ומלהיב את נשמתן של ישראל בקדושת השבת.

 • ביום המסוגל ג' בשלח שידור חי מביתו של מרן שה"ת, הצטרפו 》

  תוכן מקודם

 • יתמות עגולה: "בגיל 16 מצאתי את עצמי יתומה מאב ואם"

  תוכן מקודם

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

 • השנה לא מפספסים: "שטר הפרנסה" של גדולי הדור

  תוכן מקודם

הספר הינו יצירה משובחת נוספת, המצטרפת לשלשת כרכי הספר הקדוש "מאור עינים המבואר", בעריכתו של הגה"ח רבי יחיאל חיים ליברמן שליט"א, ובהוצאת מכון "אור לעינים" – במשנת הספה"ק מאור עינים, בהוראתם ובהכוונתם של מרנן ורבנן אדמור"י גזע קודש בית טשערנאביל שליט"א.

שלשת הכרכים של "מאור עינים המבואר" על התורה הופיעו בשנת תש"פ, ותוך זמן קצר מהופעתם זכו לעלות על שולחן מלכים, ולהתקבל בערגה וכיסופין אצל שוחרי תורה וחסידות, ובפרט בין קהל לומדי עומק תורת החסידות, המקושרים לספר הקדוש "מאור עינים", שהינו אחד מספרי היסוד של תורת הבעש"ט הקדוש זי"ע.

כידוע, המאור עינים זי"ע זכה בצעירותו להסתופף בצילו של הבעש"ט הקדוש זי"ע, ואח"כ היה לאחד מגדולי תלמידיו של המגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע.

צדיקי הדורות הפליגו ביותר את קדושת הספר ומחברו, כמסוגל לעורר את הנפשות להתקרב להשי"ת ולעבודתו בקודש, וכמסוגל ביותר לכל הישועות, ובפרט לרפא ולהוציא ממצוקות המתגברות על האדם. וכה העיד בעצמו: "… יכול אני להיות מרפא חולים ופוקד עקרות, ולהשיב נפשות, ולעורר מלחמות, ולעקור מלכויות, ולהשבית מלחמות, ולהרבות שובע בעולם, ולחדש בעולם שמחת אהבת זיווגים, ולגדל צמחים, ולהמשיך מיני ברכה, ולבטל גזירה, ולהכניס חכמה, ולדרוש כמעיין המתגבר… תאמר למה אני משבח עצמי… מי שבוש לבוא אלי לקבל תשובה על חטאיו, לכן אני תולה כל הדברים בי, לרפא חולים או לפקוד עקרות לזה אל תתביישו כלל וכלל, וכל מי שיש בידי עוון או חטא יבוא אצלי ובעזהי"ת ארפאנו ברפואת הנפש", עכל"ק.

כך גם ידוע החידוש המפתיע של המאור עינים זי"ע: "ובדורות האחרונים, כשלומדים דברי שום תנא וחכם מדברי הקדמונים, שהדבר ההוא הוא חיות ומוחין שלו, והאדם הלומד ומדבר דבריו מדבק ומכניס חיות ומוחין שלו לתוך הדבורים, נקרא אתדבקות רוחא ברוחא, ולכך מחיה אותו שמכניס החיות בהדברים. שלכך אמרו 'שפתותיו דובבות בקבר', שאפשר לומר זה בחינת השתטחות על קברי הצדיקים, כי דבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות שלו כאמור, וזה הלומד בהכנסו עם החיות ומוחין שלו לתוך החיות ומוחין של הצדיק שטמן בדבריו נקרא אתדבקות רוחא ברוחא, ושפתותיו דובבות בקבר, כנודע זה מדברי הבעש"ט נבג"מ, ונקרא בחינת זו השתטחות על קברי הצדיקים, שהן דבריהם שלומד ומזכיר היום הלומד, ולכך מחיה מוחין של אותו הצדיק, והבן", עכל"ק.

ספרי "מאור עינים המבואר" מאירים את העינים ומשמחים את הלב בסדר החדש ובביאור הנפלא שמבאר את כל המאמרים בסדר מושך עין ולב, בחלוקה לפרקים וכותרות, ובתוספת סיכומים, ואף גם צד את עינינו המדור המועיל מאד "נקודות להתבוננות", שמפרט בסוף כל מאמר את ה"צידה לדרך" שאפשר לקחת מכל מאמר.

משנה חשיבות לספר החדש על שבת קודש, בו סודרו כל המאמרים המפוזרים בספר "מאור עינים" המספרים את גודל קדושת השבת. מאמרים אלו מאירים אור חדש על יום השבת קודש ועל סגולת הדבק בקדושת השבת. העימוד משובח ומפואר, נעים לעין ומושך את הלב. הלימוד בספר קדוש זה ירומם לכם את יום השבת בכלל ואת שולחן השבת בפרט, ויהפוך לכם את יום השבת ליום של אמונה ודביקות בהשי"ת, יום של השפעות טובות לכל ימות החול.

אל תפספסו! הביאו ברכה וסגולה לתוך בתיכם! האירו את אור השבת בביתכם!


מרנן ורבנן שליט"א במעמד הלחיים לרגל הופעת "מאור עינים המבואר" במעונו של האדמו"ר מטאלנא שליט"א

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא עם המחבר והמו"ל הנגיד הרב יואל לנדא הי"ו

 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו