אירוע היסטורי בחצר הקודש סאדיגורה ירושלים

במעמד האדמו"ר שליט"א נערך במוצש"ק מלוה מלכה ברב עם לרגל ייסוד "חבורת לומדי ש"ס במקהלים" שיסודו בהררי קודש עוד מלפני 150 שנה ואותו ייסד אדמו"ר הזקן מסאדיגורה זי"ע ובניו אחריו. מנהג הקודש בשלשלת הזהב היה שבני האדמורי"ם נתמנו לנהל את עניני החבורה הק' - צילום: שלומי טריכטר

במעמד המכונן מינה האדמו"ר את אחיו הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל שליט"א לכהן פאר להוביל את לימוד הש"ס של כל בני הקהילה במבנה לימוד מסודר של עמוד היומי. את הקהל הרב קידם בברכה ראש החבורות הרה"ח חיים ברוך היזרעאלי שליט"א שהרחיב אודות ההתקשרות לצדיק באמצעות כח התורה.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר שליט"א שהרחיב בדברות קדשו על חשיבות תוספת לימוד תורה ביגיעה, ואיחל הצלחה לעוסקים בהרחבת גבולי הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה. כמו כן נשאו דברים הגאון הרה"צ יקותיאל ליברמן שליט"א אודות חשיבות קביעת עיתים לתורה מדי יום.  לאחר מכן נאם הגאון הנודע רבי ראובן פרידמן שליט"א אודות הדרך לשמר את התורה בזכרון בשינון וחזרה.


שער פנקס ש"ס של לומדי ש"ס במקהלים מהעיר סאדיגורה לפני כמאה חמשים שנה

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו