בבקשה למה לא אישרו את הברכה למר פדר
היה כתוב לגיסי וגסתי היקרים
מבקש תשובה בבקשה