כקש"ת אדמו"ר מנדבורנה שליט"א
אדם מדהים בצדקותו במידותיו ובחכמתו