"היכל הקודש" הוקמה ונוסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש הצדיק ביבנאל במסירות נפש!