כדאי לרשום את שעון היהודי שמתחילין לספור השעות משש בבוקר