Hadas Parush/Flash90

מנדלבליט לבג"ץ: להוציא לממשלה צו על תנאי שיחייב למנות מפכ"ל

היועמ"ש טען בתגובה לעתירה בנושא כי "אין מנוס מלהוציא צו על תנאי. מחלוקות קואליציוניות אינן יכולות לגבור על החובה לאייש משרות בכירות במינויי קבע". גנץ: "אי אפשר להשאיר מדינה בהמתנה, קורא להשלים את כל המינויים בהקדם האפשרי"

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט השיב היום (חמישי) לבג"ץ שאין הצדקה לעיכוב בקידום מינוי מפכ"ל המשטרה. עוד הוסיף – במסגרת העתירה הדורשת לבצע את המינוי – כי אין ברירה אלא שבית המשפט יוציא צו על תנאי לממשלה ולשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה לקדם את הליך הבחירה. שר הביטחון בני גנץ אמר בתגובה כי "אי אפשר להשאיר מדינה בהמתנה- קורא למנות מפכ"ל, פרקליט מדינה ולהשלים את כל המינויים בהקדם האפשרי."

בהודעת היועמ"ש לבג"ץ נכתב כי "משלא הוצג נימוק שיש בו כדי להצדיק מבחינה משפטית הימנעות מקידום מינויו של מפכ"ל קבוע למשטרת ישראל באמצעות העברת שם של מועמד לתפקיד מפכ"ל משטרת ישראל בפני הוועדה, ובשים לב גם לפרק הזמן הארוך שבו המשרה החשובה מאוישת בדרך של מילוי מקום, ולנוכח הצו על תנאי שניתן בבג"ץ 20/5920, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי אין מנוס מלהוציא צו על תנאי גם בעתירה דנן, לעניין הבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה במהירות הראויה, ולהורות על קביעת מועד קרוב להגשת תצהיר תשובה ובסמוך לאחר מכן לקיים את הדיון בהתנגדות".

הפרקליטות מציינת בתגובה כי מנדלבליט קרא לנתניהו ולגנץ "לפעול ללא דיחוי בהתאם לסמכויות לקידום מינויי קבע למשרות הבכירות", אך בינתיים לא נענה. בנוסף נכתב שלמרות שנתניהו לא יכול להיות מעורב בנושא נוכח ניגוד העניינים שבו הוא מצוי, השר לביטחון הפנים יכול לעסוק בכך.

במסמך מובא גם עמדת השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה בנוגע לעתירה: "ביחס למינוי מפכ"ל למשטרת ישראל, נמסר מהמשרד לביטחון הפנים כי השר קיים פגישות עם כל הניצבים במשטרת ישראל ועם חלק מהניצבים בדימוס כהכנה לתחילת הליך מינוי מפכ"ל. יחד עם זאת, השר לביטחון פנים מסר כי הוא עומד על קיום ההסכם הקואליציוני שנכרת בין סיעת הליכוד לבין סיעת כחול-לבן ולפיו יוקם צוות בהשתתפות שני הצדדים לממשלה, שיגבש בין היתר כללים לביצוע מינויים בכירים בשירות הציבורי הטעונים אישור ממשלה. עוד מסר השר לביטחון פנים כי הוא פנה בסמוך לאחר הקמת הממשלה לנציגי סיעת כחול-לבן )יו"ר הסיעה ח"כ בני גנץ – שר הביטחון וראש הממשלה החלופי וח"כ אבי ניסנקורן – שר המשפטים) לשם הקמת הצוות בהתאם להסכם, אך הצוות האמור לא הוקם עד עתה".

מנדלבליט מציין בתגובה במסמך כי "הסכמות קואליציוניות (כמו גם מחלוקות קואליציוניות) אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע – עניין אשר נבחן בהתאם לכללי המשפט המינהלי".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתגובה דרישת היועמ"ש למנות מפכ"ל: "האבסורד המטורף הוא שצריך בכלל התערבות משפטית כדי שהממשלה תמנה מפכ״ל או תעביר תקציב. היו כבר ממשלות גרועות לישראל, אבל זו הפעם הראשונה שיש ממשלה שמסרבת לעבוד".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו