היה לו נס גלוי
חסרי ה' יצא ממות לחיים
היה במצב קשה מאוד מהנגיף

אשרי העם שככה לו