הערב הילולת הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל מגדולי הפוסקים בדורנו

הערב, אור לי"ד בכסלו יום ההילולא העשירי של מרן הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל בעל ה"להורות נתן". העליה לציונו הקדוש בחלקת הרבנים שבבית החיים ויז'ניץ בבני ברק, תתקיים החל מהערב בהשתתפות בני המשפחה, תלמידיו ומעריציו שיעתירו בקשות ורחמים במקום אשר הבטיח לפעול ישועות, כפי שכתב בצוואתו הקדושה "ואם תצטרכו לישועה תבואו למקום ציוני".

מרן הגאון ה"להורות נתן" זי"ע מגדולי הפוסקים בדורנו, האיר את העולם באור תורתו במשך למעלה משישים שנים, בהרביצו תורת אמת להמוני תלמידיו ובהנחילו את פסקיו הבהירים בכל תפוצות ישראל.

כגאב"ד קרית אגו"י בבני ברק במשך כיובל שנים, השתית את הקהילה הקדושה בדרכו של זקנו רבנו ה"חתם סופר"  זי"ע. הקהילה המפוארת היתה אבן שואבת להמוני יהודים יראים ושלמים, אשר שאבו מרבם הנערץ מלוא החופן תורה ויראת שמים ואורחות חיים ושבעו עונג רוחני עצום מדרשותיו חוצבי הלהבות ומתפילותיו הנלהבות.

במרוצת שנות חייו זכה להדפיס כ­70 ספרים בכל מקצועות התורה, ובהם הספרים "להורות נתן" ו"נתן פריו" שהתקבלו בהערצה רבה בכל תפוצות ישראל.

בעל ההילולא זצ"ל זכה להרביץ תורה עשרות בשנים לצעירי צאן, תלמידיו היקרים, בישיבת "פנים מאירות" שייסד והקים במסירות נפש על שמו של זקנו הגאון רבנו ה"פנים מאירות" זי"ע, במטרה להשריש את לימוד ההלכה בקרב תופשי תורה, אברכים ובחורים. מאז ייסודה של הישיבה יצאו מתוכה מאות תלמידי חכמים, המפארים את עולם הישיבות בארץ ישראל ובתפוצות הגולה.

כחבר בד"ץ זכרון מאיר במשך 30 שנים, זכה להורות הוראה בישראל ולפסוק לאמיתה של תורה, במחיצת ש"ב חברי הבד"ץ מרן הגאון השבט הלוי זי"ע, מרן הגרי"ש אונגר זי"ע ומרן הגרי"צ ברנפלד זי"ע, לשמחת ליבם של המוני שוחרי תורה והלכה.

בכולל אברכים מצויינים להוראה "פנים מאירות להורות נתן" שוקדים עשרות אברכים על משנת תלמודם ולנים בעומקה של הלכה, על פי דרך הלימוד שהתווה רבנו זי"ע. ערב יום ההילולא הודיע מכון "להורות נתן" על שורה של ספרים חדשים מהגאון בעל ההילולא זצ"ל, שעתידים אי"ה לצאת לאור בשנה הקרובה. לרגל יומא דהילולא הוכרז על מבצעים מיוחדים על ספרי רבינו, במרכזי ההפצה של המכון: בירושלים "ספרים ‏וינקל", עלי הכהן 13; ובבני ברק "פאר הספר" יואל 14‏‎.‎

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו