פשוט גאוני אין על יואלי קליין הוא המלך ההווה של החתונות בארץ